รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Members

 1. ร.ร.อุโมงค์วิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/umws/index.php
 2. โรงเรียนไหล่หินวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/laihinwittaya/index.php
 3. โรงเรียนแม่สันวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/msws/index.php
 4. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก http://www.inmedia.sesa35.info/plwrs/index.php
 5. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/sngws/index.php
 6. โรงเรียนแม่ทะวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/mtws/index.php
 7. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี http://www.inmedia.sesa35.info/mtcs/index.php
 8. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/kkhws/index.php
 9. โรงเรียนเถินวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/thoenwit/index.php
 10. โรงเรียนลำปางกัลยาณี http://www.inmedia.sesa35.info/prlks/index.php
 11. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/hcws/index.php
 12. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/tuws/index.php
 13. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/maetuen/index.php
 14. โรงเรียนเมืองปานวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/mpws/index.php
 15. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/spps/index.php
 16. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/cwss/index.php
 17. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/wmws/index.php
 18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร http://www.inmedia.sesa35.info/tupkln/index.php
 19. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา http://www.inmedia.sesa35.info/mtps/index.php
 20. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/wpss/index.php
 21. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/tcps/index.php
 22. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/wiengjedee/index.php
 23. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง http://www.inmedia.sesa35.info/tkbprh/index.php
 24. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/bhrw/index.php
 25. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/thungkaowschool/index.php
 26. โรงเรียนวชิรป่าซาง http://www.inmedia.sesa35.info/wachirapasangs/index.php
 27. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ http://www.inmedia.sesa35.info/mpns/index.php
 28. โรงเรียนวังเหนือวิทยา http://www.inmedia.sesa35.info/wnws/index.php
 29. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/banpaen/index.php
 30. โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม http://www.inmedia.sesa35.info/namdib/index.php
^