รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ชื่อสมาชิก ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก 4-15 ตัวอักษร

ระบบจะส่งข้อมูลการลงทะเบียน ไปยังอีเมล์นี้ กรุณาใช้ที่อยู่อีเมล์ที่ติดต่อได้ และกรุณาตรวจสอบใน Junk ด้วย

ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวเลข 4 - 8 ตัวอักษร

antispam

กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็นลงในช่อง

ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
1. การสมัครสมาชิกเพื่อสามารถร่วมกิจกรรมกับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ และ เพื่อเปิดเว็บไซต์
2. การสมัครสมาชิกต้องใช้อีเมล์จริงที่ติดต่อได้ เนื่องจากจะมีการส่งการยืนยันการสมัครไปกับอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ หรือใช้สำหรับการขอรหัสผ่านใหม่
3. ทางเว็บไซต์ ยึดถือนโยบายส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผยนอกจากข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนเป็นกรณีไป
4. เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อตกลงนี้กรุณา เลือก ยอมรับ ด้านล่าง

^