สื่อ/นวัตกรรม >> การแทรก Video จาก Youtube

เราสามารถแทรก Video จาก Youtube ได้หลากหลายวิธี เช่น การสร้างเป้นส่วนเสริม โดยใช้โค้ดจาก Youtube หรือ การเขียนใส่ Editor หรือการโพสต์ลงบอร์ด ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือการแทรกคำสั่งนี้ลงในตำแหน่งที่ต้องการแสดงผล
[youtube]Mooi7PXHOpo[/youtube]
ตัวหนีงสือสีแดงนั่นคือ ID ของ Video ที่ได้จาก URL ของ Video เช่น http://www.youtube.com/watch?v=Mooi7PXHOpoและอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือ
{WIDGET_VIDEO_Mooi7PXHOpo}
ซึ่งวิธีนี้จะใช้สำหรับการเขียนลงบน Template โดยตรงเท่านั้น ซึ่งมีผลให้ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ตัวอย่างเช่นการแสดง Video ที่เว็บหลัก ซึ่งมีการใส่คำสั่งนี้ลงใน index.html
01 กค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 1193
^