รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องนานาอาชีพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องนานาอาชีพ

16 สค. 2565 0 86

ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องนานาอาชีพ โดย นางสาวธัญญารัตน์ สมกองแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาแนะแนวสำหรับชั้นมัธยมศึก

ค้นพบตัวเอง
ค้นพบตัวเอง

08 สค. 2565 0 60

ค้นพบตัวเอง ความถนัดทางการเรียน โดย นางสาวสันธิยา สุธา

การทำแบบทดสอบ HABITSCAN
การทำแบบทดสอบ HABITSCAN

17 สค. 2565 0 76

แบบทดสอบวัดแววความถนัดและความสนใจในอาชีพจากนิสัย เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน 6 ลี

FOR U MODEL
FOR U MODEL

13 สค. 2565 0 68

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ “FOR U MODEL” นางสาววินัฎฐา นันตะสุข งานแนะแนว

16 กย. 2565 เวลา 17:13 น. 0 203
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^