ข่าว/ประชาสัมพันธ์ จาก สพม.ลำปาง ลำพูน >> เว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมของโรงเรียน

รวมเว็บไซต์รวมสื่อ นวัตกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนในจังหวัดลำปาง โรงเรียนในจังหวัดลำพูน
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลำปางกัลยาณี
สบจางวิทยา
ประชารัฐธรรมคุณ
ประชาราชวิทยา
กิ่วลมวิทยา
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
เมืองมายวิทยา
แม่เมาะวิทยา
วังเหนือวิทยา
เมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งกว๋าววิทยา
เวียงตาลวิทยา
แม่ทะพัฒนศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
เวียงมอกวิทยา
แจ้ห่มวิทยา
สบปราบพิทยา
เมืองปานวิทยา
ทุ่งอุดมวิทยา
ห้างฉัตรวิทยา
เถินวิทยา
เกาะคาวิทยาคม
แม่ทะประชาสามัคคี
แม่ทะวิทยา
เสริมงามวิทยาคม
โป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก
แม่สันวิทยา
ไหล่หินวิทยา
แม่พริกวิทยา
จักรคำคณาทร
ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
อุโมงค์วิทยาคม
ป่าตาลบ้านธิพิทยา
แม่ทาวิทยาคม
ทาขุมเงินวิทยา
ป่าซาง
น้ำดิบวิทยาคม
บ้านแป้นพิทยาคม
วชิรป่าซาง
บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ธีรกานต์บ้านโฮ่ง
เวียงเจดีย์วิทยา
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
แม่ตื่นวิทยา
 
16 กย. 2565 เวลา 17:44 น. 1 2375

แนะนำเว็บพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนแม่พริก​ http://inmedia.sesa35.info/mpwpr/
คำตอบที่#1 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 15 มิย. 2565 เวลา 17:33 น. 116.58.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

^