รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> การแสดงบทความหรือข่าวแบบ Thumbnail ในหน้าแรก

เราสามารถกำหนดให้ส่วนแสดงบทความ หรือข่าว ในหน้า Home แสดงผลในแบบ Thumbnail เหมือนดังรูปด้านล่างได้ โดยการสร้าง Widget และกำหนดค่าเพิ่มเติม

<section class="widget news widget_bdr">
    <header><h1 class="icon-rss">{TOPIC}</h1></header>
    {WIDGET_NEWS style=thumb}
    <p class="next"><a class="icon-next" href="{URL}" rel="nofollow">ดูทั้งหมด..</a></p>
</section>

สังเกตที่ {WIDGET_NEWS style=thumb} ครับ เรามีการกำหนดค่าเพิ่มเติม ที่ style=thumb โดยที่ค่าที่สามารถใช้งานได้สำหรับ style คือ thumb สำหรับการแสดงผลแบบ Thumbnail ดังรูป และ list สำหรับการแสดงผลรายการเป็นรายบรรทัดเหมือน Webboard

ค่าอื่นๆที่สามารถกำหนดได้ ได้แก่
  • user (ข้อความ) สำหรับกำหนดข่าวที่เขียนโดยสมาชิก (ถ้าไม่กำหนดจะแสดงผลของเจ้าของเว็บไซต์)
  • rows และ cols (ตัวเลข) สำหรับกำหนดรายการที่ต้องการและรูปแบบ โดยจะมีผลกับแบบ thumb เท่านั้น
  • count (ตัวเลข) สำหรับการกำหนดจำนวนที่ต้องการ (สำหรับการแสดงผลในรูปแบบอื่นๆ)
  • cat (ตัวเลข) สำหรับกำหนด id ของหมวดหมู่ที่ต้องการนำมาแสดงผล (เฉพาะโมดูล Article เท่านั้นที่สนีบสนุนค่านี้ เนื่องจาก News ไม่มีหมวดหมู่)
  • rand=1 ใส่ค่านี้ หากต้องการสุ่มรายการที่จะนำมาแสดง
{WIDGET_NEWS user=admin;style=thumb;rows=3;cols=3;cat=1} ตัวอย่างด้านบน จะแสดงผลข่าวในหน้าแรก ในแบบ Thumbnail ของ user admin จำนวน 6 รายการ (แบ่งเป็น 3 แถว และ 3 คอลัมน์) และเลือกแสดงเฉพาะหมวด 1 เท่านั้น

การกำหนดค่าในลักษณะนี้สามารถใช้กับ Widget News และ Widget Article ได้เท่านั้น โดยการเปลี่ยนจาก NEWS เป็น ARTICLE ในกรณีที่มีการกำหนด user อาจมีผลให้ {TOPIC} (หัวข้อ) ไม่แสดง หรือ แสดงไม่ถูกต้อง ให้แทนที่ด้วย ข้อความที่ต้องการได้เลย

01 กค. 2565 เวลา 16:36 น. 0 1508
^