รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของเขตพื้นที่

รวมสื่อ/นวัตกรรมของเขตพื้นที่

PCSI  Model
PCSI Model

02 พค. 2565 0 131

การบริหารจัดการการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้ว

16 กย. 2565 เวลา 17:08 น. 0 183
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^