รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของเขตพื้นที่

รวมสื่อ/นวัตกรรมของเขตพื้นที่

PCSI  Model
PCSI Model

02 พค. 2565 0 314

การบริหารจัดการการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ด้ว

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR
กระบวนการนิเทศ P2DSEAR

12 ตค. 2565 0 182

กระบวนการนิเทศ P2DSEAR โดยนายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ สพม ลำปาง ลำพูน

16 กย. 2565 เวลา 17:08 น. 0 386
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^