รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> รวมสื่อ/นวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน

รวมสื่อ/นวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียน

การบริหารงานแบบ PDCACS
การบริหารงานแบบ PDCACS

19 มิย. 2565 0 15

PDCACS คือวงจรบริหาร 6 ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย Plan การวางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบ Action การดำเนินการ Coaching การฝึก Share การแบ่งปัน

การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model
การพัฒนาคณุ ธรรม จริยธรรม โดยใช้ MSS 4s +3H Model

15 มิย. 2565 0 6

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการกระจายอำนาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับ สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นเค

ดูทั้งหมด...

06 พค. 2565 เวลา 21:15 น. 0 74
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^