รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม >> สื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

รวมสื่อ/นวัตกรรมของครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล
การอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา นายณัฐเศรษฐ วัจนเศรษฐกุล

20 มิย. 2565 0 5

แบบฝึกทักษะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านเเละการเขียนอักษรล้านนา รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรป่าซาง

เซียมซีฝึกอ่าน
เซียมซีฝึกอ่าน

14 มิย. 2565 0 7

เป็นแบบฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ดูทั้งหมด...

29 เมย. 2565 เวลา 17:59 น. 0 68
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^