รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE

ผลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำเสนอแบบมีวิจารณญาณด้วยกระบวนการ ICE ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของครู นายธรัช พุทธรักษ์ โรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

http://www.inmedia.sesa35.info/datas/users/bwspr/file/1649750152.pdfรายละเอียด
12 เมย. 2565 เวลา 22:06 น. 0 348