รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

คลิปวีดีโอสอนภูมิศาสตร์กายภาพโลกผ่านช่อง Youtube

นางมูรติ จัดของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


สรุปนวัตกรรม

คลิปวีดีโอสอนภูมิศาสตร์กายภาพโลกผ่านช่อง Youtube
:::  ชีวภาค  :::  บรรยากาศภาค  :::

 
10 สค. 2565 เวลา 22:05 น. 0 60
ร่วมแสดงความคิดเห็น