รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

สื่อนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่และจากโรงเรียน

การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ
การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ

16 กย. 2565 0 133

นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นวัตกรรม การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟพีวีซี

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั
ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั

16 กย. 2565 0 103

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นายสรภูมิ เจียงสงวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร

16 สค. 2565 0 97

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชุติกานต์ ทามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) และประยุกต์ใ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) และประยุกต์ใ

16 สค. 2565 0 89

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 5E และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร

16 สค. 2565 0 94

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร ของนักเรียนชั้น ม 6 ว่าที่ ร ต พิษณุ ปิจดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร

16 สค. 2565 0 97

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชุติกานต์ ทามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร

16 สค. 2565 0 94

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร ของนักเรียนชั้น ม 6 ว่าที่ ร ต พิษณุ ปิจดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก
แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก

14 สค. 2565 0 95

แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอก นางณัฐวดี ธรรมเดชะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์
แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์

14 สค. 2565 0 86

แบบฝึกทักษะการจดจดจำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นใช้เกมจำลองสถานการณ์ ชุด“Japanese in Daily Life 日常生活の日本語” นางสาวสมจิต ตุ่นแยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

English in My Daily Life
English in My Daily Life

13 สค. 2565 0 102

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English in My Daily Life นางณัฐรดา ระวังวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

การ์ดเกม You Know ENG
การ์ดเกม You Know ENG

12 สค. 2565 0 101

การ์ดเกม You Know ENG นางสาวนิชาภา ก๋องติ๊บ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ
การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ

16 กย. 2565 0 133

นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นวัตกรรม การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟพีวีซี

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั
ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั

16 กย. 2565 0 103

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นายสรภูมิ เจียงสงวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร

16 สค. 2565 0 97

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและเขียนสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวชุติกานต์ ทามา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) และประยุกต์ใ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) และประยุกต์ใ

16 สค. 2565 0 89

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 5E และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code นางสาวนงลักษณ์ สิทธิบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ฯ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร

16 สค. 2565 0 94

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องโวหารภาพพจน์ ที่เรียนโดยวิธีการ 2ร ของนักเรียนชั้น ม 6 ว่าที่ ร ต พิษณุ ปิจดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น(แจ้ห่ม)
เอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น(แจ้ห่ม)

13 สค. 2565 0 124

เอกสารประกอบการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น แจ้ห่ม นายคงเดช เทพคำปิ๋ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานนวัตกรรมด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รายงานนวัตกรรมด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

10 สค. 2565 0 110

รายงานนวัตกรรมด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นางกฤติกา สืบสุติน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

งานเสน่ห์ไม้
งานเสน่ห์ไม้

14 สค. 2565 0 140

งานเสน่ห์ไม้ นายเสกสรร กาวินชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ
การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟ

16 กย. 2565 0 133

นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นวัตกรรม การออกแบบขาตั้งกรอบภาพ เฟรมงานศิลปะ งานจิตรกรรม ด้วยท่อร้อยสายไฟพีวีซี

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั
ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปั

16 กย. 2565 0 103

ชุดการสอน เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นายสรภูมิ เจียงสงวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ดูทั้งหมด..