รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Game Based Game Borad KOKHA Land

แบ่งปันฟรี!! สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Unplugged Coding + Game Based Learning : Game Based Game Board KOKHA LAND
สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ที่ https://forms.gle/ZDueJgogXpiHneP69
ในวันที่คอมพิวเตอร์ไม่พร้อมและนักเรียนไม่สามารถหยุดการเรียนรู้ได้ ลองเลือกสอนในรูปแบบ Unplugged Coding ก็ได้นะ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ผ่านสื่อ Board Game ที่ให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ตั้งสถานการณ์ปัญหาร่วมกัน และนักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองตามภารกิจที่ได้รับ ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มยิ่งสนุก
ปล. (CC-BY-NC-SA) : อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน
เอกสารประกอบการขอรับรางวัลการคัดเลือกผลงานดีเด่น Coding “CODING Achievement Awards” ประเภทรายการผลงานครูดีเด่น Unplugged Coding 
ดูกิจกรรมการสอนเพิ่มเติม  : https://youtu.be/IXIPLngGrrI
31 สค. 2565 เวลา 16:57 น. 0 66
ร่วมแสดงความคิดเห็น