รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ นวัตกรรมล่าสุดจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนฯ

การสร้างและพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ในการกับกับติดตาม
การสร้างและพัฒนารูปการบริหารโดยใช้ ADAP MODEL ในการกับกับติดตาม

01 กย. 2565 0 388

การบริหารงานโดยใช้ ADAP MODEL ประกอบด้วย A:Analyzyse=วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน D : Develop=สร้างการพัฒนาตามเป้าหมายเชิงปริมาณ

ดูทั้งหมด..

สื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ดูทั้งหมด..