รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

4M4E MODEL

4M4E MODEL รูปแบบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนไหล่หินวิทยา
https://drive.google.com/file/d/1yzW0TO_RANVlY8H808TdGYQqQ-Y3oLCu/view?usp=sharing
01 กย. 2565 เวลา 03:53 น. 0 90