รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด โดยนางสาวนันทินี สายอุปราช ใช้สำหรับนักเรียนชั้น ม 1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดที่นี่
19 มิย. 2565 เวลา 03:46 น. 0 363