รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น  จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ   เอกสารประกอบ 
Facebook  วัดพระพุทธบาทวังตวง 
maps วัดพระพุทธบาทวังตวง 
08 ธค. 2565 เวลา 17:52 น. 0 387
ร่วมแสดงความคิดเห็น