รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุดจากเขตพื้นที่และทุกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

08 ธค. 2565 0 413

แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ

การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book
การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book

21 มิย. 2565 1 463

สื่อการสอนที่พัฒนาการอ่านสัทอักษรพินอิน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงพินอิน การผสมเสียงพินอิน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุดของโรงเรียนแม่พริกวิทยา

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

08 ธค. 2565 0 413

แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ

การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book
การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book

21 มิย. 2565 1 463

สื่อการสอนที่พัฒนาการอ่านสัทอักษรพินอิน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงพินอิน การผสมเสียงพินอิน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมของโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

08 ธค. 2565 0 413

แหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่น จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาทวังตวง สืบสานประเพณีฯ

การบริหารงานแบบ PDCACS
การบริหารงานแบบ PDCACS

19 มิย. 2565 0 571

PDCACS คือวงจรบริหาร 6 ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย Plan การวางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบ Action การดำเนินการ Coaching การฝึก Share การแบ่งปัน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

เซียมซีฝึกอ่าน
เซียมซีฝึกอ่าน

14 มิย. 2565 0 435

เป็นแบบฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book
การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำสัทอักษรจีน โดยใช้ E-Book

21 มิย. 2565 1 463

สื่อการสอนที่พัฒนาการอ่านสัทอักษรพินอิน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงพินอิน การผสมเสียงพินอิน

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด

19 มิย. 2565 0 466

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังความคิด โดยนางสาวนันทินี สายอุปราช ใช้สำหรับนักเรียนชั้น ม 1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรฺ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรฺ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว

21 มิย. 2565 0 506

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกสารรอบตัว รายวิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร

ดูทั้งหมด..

อัลบั้มชุดที่ 1 ย้อนอดีตเมื่อครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง คลิกชมที่นี่