รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

article

นวัตกรรมล่าสุด

ADDIE Model
ADDIE Model

01 กย. 2565 0 259

การจัดการเรียนรู้รายวิชาการป้องกันการทุจริต ภายใต้สถานการณ์โควิด ๑๙ รูปแบบ ADDIE Model

ดูทั้งหมด..