รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การจัดการเรียนสอนวิชาฟิสิกส์แบบสถาณการณ์จ าลอง โดยใช้โปรแกรม PhE

การจัดการเรียนสอนวิชาฟิสิกส์แบบสถาณการณ์จ าลอง โดยใช้โปรแกรม PhET Physics ของครูสายใจ ค าวัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

รายละเอียด
12 เมย. 2565 เวลา 20:16 น. 0 176