รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การสรุปเนื้อหา เรื่อง สถานะของสสาร โดยใช้เทคนิค Brainstorm ร่วมก

การสรุปเนื้อหา เรื่อง สถานะของสสาร โดยใช้เทคนิค Brainstorm ร่วมกับแบบจำลอง “สถานะ ของหวาน” ชื่อของครูอัณศยา ยาวิระ  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน 

รายละเอียด
12 เมย. 2565 เวลา 20:16 น. 0 63