รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่่อการสอนวิธีการทางประวัติศาสตร์

ชื่อผลงาน สื่่อการสอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
โดย นายสมชาย ใจนันต๊ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 


 
23 กค. 2565 เวลา 00:41 น. 0 133
ร่วมแสดงความคิดเห็น