รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ

ชื่อผลงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

โดย นางอัญชลี วงศ์ใหม่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
31 สค. 2565 เวลา 16:57 น. 0 408
ร่วมแสดงความคิดเห็น