รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียน

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม
enlightened เอกสารประกอบ

 
15 สค. 2565 เวลา 05:22 น. 0 38
ร่วมแสดงความคิดเห็น