รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบบทอ่าน/เรื่องสั้น

ชื่อผลงาน การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบบทอ่าน/เรื่องสั้น
โดย นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 สค. 2565 เวลา 05:25 น. 0 35
ร่วมแสดงความคิดเห็น