รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เรขาคณิตสามมิติหรรษา

ชื่อผลงาน เรขาคณิตสามมิติหรรษา
โดย นางศรัญญา มาละเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรขาคณิตสามมิติหรรษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นรูปธรรมจากการที่ได้ลงมือปฎิบัติจริง (Active Learning) เข้าใจว่าส่วนไหนคือฐาน ส่วนไหนคือด้านข้าง มีลักษณะเป็นรูปทรงอะไร เพื่อที่จะง่ายต่อการหาพื้นที่ และปริมาตร รวมทั้งพื้นที่ผิวข้าง ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ


ข้อมูลเพิ่มเติม
enlightened เอกสารประกอบ

 
15 สค. 2565 เวลา 06:17 น. 0 68
ร่วมแสดงความคิดเห็น