รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมสวนครัวยุคใหม่ “ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยพึ่งพ

ชื่อผลงาน นวัตกรรมสวนครัวยุคใหม่
“ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยพึ่งพาสิ่งแวดล้อม”

โดย นายอุเทน เครือแปง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16 สค. 2565 เวลา 18:31 น. 0 92
ร่วมแสดงความคิดเห็น