รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องนานาอาชีพ

ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องนานาอาชีพ
โดย นางสาวธัญญารัตน์ สมกองแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วิชาแนะแนวสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทกับมนุษย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น จึงได้จัดทำสื่อที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และเนื่องจากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา ทำให้นักเรียนสามารถนำกลับไปเรียนและทบทวนทั้งที่บ้านหรือตามที่ที่นักเรียนสะดวกได้


ข้อมูลเพิ่มเติม
enlightenedเอกสารประกอบการสอน


 
16 สค. 2565 เวลา 18:57 น. 0 85
ร่วมแสดงความคิดเห็น