รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจำปี2566

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
"การพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วม
9 เครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์คนเก่ง คนดี ศรีทองกวาว"

 

โดย นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คลิ๊กที่รูปเพื่อศึกษารายละเอียดนวัตกรรม 

15 กพ. 2566 เวลา 17:48 น. 0 68
ร่วมแสดงความคิดเห็น