รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การฝึกขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การฝึกขับร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โดยนายเอกตน อินต๊ะปัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08 ธค. 2565 เวลา 14:49 น. 0 512
ร่วมแสดงความคิดเห็น