รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว
นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว

31 สค. 2565 0 41

นวัตกรรม ฟ้อนเตรียมพัฒน์ปลูกข้าว ผู้แต่งเนื้อเพลงและประดิษฐ์ท่ารำ นางสุชาวดี ขันโท ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ สาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด..