รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาดุกแบบอัตโนมัติ

จัดทำโดย
1. ด.ช.ภัทรชาติ กลิ่นชิด
2. ด.ญ.ไพสิริณ โตลำมะ
3. ด.ญ.ชลธิชา ปัญญาธรรมนิมิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ครูที่ปรึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ  ตำแหน่ง พนักงานราชการ   โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
20 มิย. 2565 เวลา 20:41 น. 0 76
ร่วมแสดงความคิดเห็น