รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Are you...? Do you...? Have you ...?

หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ E – BOOK เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23102 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และได้นำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับรายวิชาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1ny7nNU7yJPM_C8JSm08NZHGpF2UWyfYk/view
12 สค. 2565 เวลา 21:09 น. 0 62
ร่วมแสดงความคิดเห็น