รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา รร.เวียงเจดีย์วิทยา 2565 รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา รร.เวียงเจดีย์วิทยา 2565 {CREATE} รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 2565
จดหมายง่ายนิดเดียว จดหมายง่ายนิดเดียว {CREATE} การเขียนจดหมาย ส่งง่านผ่าน QR โดย ครูวรเชษฐ์ พรมศรี
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อ {CREATE} แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล โดย ณัฐชยา ทองจำรูญ
วิชาบัญชีเบื้องต้น การปรับปรุงบัญชี วิชาบัญชีเบื้องต้น การปรับปรุงบัญชี {CREATE} การบัญชีเบื้องต้น การปรับปรุงบัญชี โดย ณิชดาภา จอมมูล
หมู่เลือดระบบ ABO และการถ่ายเลือด หมู่เลือดระบบ ABO และการถ่ายเลือด {CREATE} หมู่เลือดระบบ ABO และการถ่ายเลือด โดย ปณิดา ขัดสงคราม
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม kahoot สื่อการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม kahoot {CREATE} เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย ศรัญญา ธรรมจี๋
ชุดใบงานพร้อมสื่อนำเสนอ วิชาหน้าที่พลเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดใบงานพร้อมสื่อนำเสนอ วิชาหน้าที่พลเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 3 {CREATE} ชุดใบงาน พร้อมสื่อนำเสนอ power point วิชาหน้าที่พลเมือง ม 3 โดย น ส ศันศนีย์ สิทธิกัน
Powerpoint  "การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ" Powerpoint "การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ" {CREATE} การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ โดย ศรีภรณ์ เมืองแก้ว
หลักการนับเบื้องต้น ม.4 โดยใช้โปรแกรม Quizizz หลักการนับเบื้องต้น ม.4 โดยใช้โปรแกรม Quizizz {CREATE} การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ม 4 โดยใช้โปรแกรม Quizizz จัดทำโดยครูศิริพร สลีอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณ
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเซต มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเซต มัธยมศึกษาปีที่ 4 {CREATE} ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเซต ม 4 โดย นางสาวศิริพร สลีอ่อน
สื่อการเรียนการสอน ศิลปะ ทัศนศิลป์ จิตรกรรมไทย ไทยประเพณีหน้าคน สื่อการเรียนการสอน ศิลปะ ทัศนศิลป์ จิตรกรรมไทย ไทยประเพณีหน้าคน {CREATE} สื่อการเรียนการสอน ศิลปะ ทัศนศิลป์ จิตรกรรมไทย ไทยประเพณีหน้าคน โดย อัตสิริ ศรีวิราช
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นม {CREATE} แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย เอมพิกา จันต๊ะเวียง
ใบงานสาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1 ใบงานสาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1 {CREATE} ใบงานสังคม โดย ครูศรัญญา คัมภีระมนต์
ทฤษฏีดนตรีสากล เรื่อง โครงสร้างคอร์ดสำหรับนักเรียน ม.6 ทฤษฏีดนตรีสากล เรื่อง โครงสร้างคอร์ดสำหรับนักเรียน ม.6 {CREATE} การนำบันไดเสียงมาสร้างคอร์ด โดย ครูวิโรจน์ สุนันตา
สื่อฯ ศิลปะ ทัศนศิลป์ จิตรกรรมไทยเอกรงค์ สัตว์หิมพานต์ สื่อฯ ศิลปะ ทัศนศิลป์ จิตรกรรมไทยเอกรงค์ สัตว์หิมพานต์ {CREATE} ศิลปะ ทัศนศิลป์ จิตรกรรมไทยเอกรงค์ สัตว์หิมพานต์ โดย นายอัตสิริ ศรีวิราช
การพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ประยุกต์ไทย-ลาวสำหรับนักเรียน ม.5 การพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ประยุกต์ไทย-ลาวสำหรับนักเรียน ม.5 {CREATE} จิตรกรรมไทย ไทยประเพณี โดย ญาณี เนียมสกุล
หลักการเติม -ing หลักการเติม -ing {CREATE} หลักการเติม ing โดย ครูเจนจิรา นัดมา
เอกสารประกอบการสอนการวาดภาพทิวทัศน์ เอกสารประกอบการสอนการวาดภาพทิวทัศน์ {CREATE} การวาดภาพทิวทัศน์ โดย ชนกนัน์ ขามะวัน
สื่อวีดีทัศน์การรีดชุดนักเรียน สื่อวีดีทัศน์การรีดชุดนักเรียน {CREATE} การรีดชุดนักเรียน โดย ครูไผ่ภิรมย์ พรหมอนันต์