รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)  โดย นางสาวธนวรรณ เอมจั่น
>>ลิงค์ผลงาน<<

 
02 สค. 2565 เวลา 15:23 น. 0 362